Realizacje

Nóż 2

Rzeźby w drewnie

Nóż

Rzeźby w drewnie

Pamiątkowy obelisk w Zbytkowie.

Obeliski

Tablica

Rzeźby w drewnie

20

Rzeźba nagrobna

19

Rzeźba nagrobna

Rzeźba 18

Rzeźba nagrobna

Rzeźba nagrobna

Rzeźba nagrobna

Rzeźba ogrodowa

Rzeźba ogrodowe

Rzeźba w drewnie 2

Rzeźby w drewnie